Supervision of Master's thesis, Kjersti Øverland

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Senders opplysningsplikt og transportørens undersøkelsesplikt ved transport av farlig gods
Period2011
ExaminandKjersti Øverland
Examination vidUniversity of Oslo
OmfattningInternationell