Supervision of Master´s thesis: Licia Laccarino

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2011
ExaminandLicia Laccarino
Examination vid
  • University of Helsinki