Supervision of Master's Thesis of Jaana Meriläinen

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018
Examinand