Supervision of Master's thesis of Paavo Pietarinen

Niemi, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjan 2011maj 2012
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki