Supervision of Master's Thesis of Peter Palo-oja

Kujala, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018
Examinand