Supervision of Master's Thesis of Saila Seppänen

Kujala, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2013
ExaminandSaila Seppänen
Examination vidUniversity of Helsinki