Supervision of Master's Thesis of Tiina Liiri

Kujala, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2011
ExaminandTiina Liiri
Examination vidUniversity of Helsinki