Supervision of Master's thesis work

Linden, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Catarina Bergström, Erikoistyö: ”Jämförelse av två olika typers musstammar, utavlade ICR och inavlade C57BL/6, i attentional set shifting kognitiva test”. 2014
Period2014
Examinand