Supervision of Master's thesis work

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Joanna Makkonen: Metabotrooppisen mGlu3-reseptorin merkitys hiirten pakko-oireisessa käyttäytymisessä ja liikeaktiivisuudessa, 2016.
Period2016