Supervision of Masther's thesis (ongoing)

Takegata, R. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

    Period1 dec 2009 - 31 dec 2011
    ExaminandKatja Junttila
    Examination vidUniversity of Helsinki