Supervision of Mikael Wahlström's doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20092012
Examinand
Examination vidHelsinki