Supervision of MSc thesis

Helle, I. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Supervision of MSc thesis (co-supervised with Sakari Kuikka, University of Helsinki)

Title of thesis: Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuuden luokittelumenetelmän mallintaminen Bayes-verkoilla
Period20112012
ExaminandPetra Kääriä
Examination vidUniversity of Helsinki