Supervision of MSc thesis

Kaminen-Ahola, N. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Student: Mia Toivonen
Periodjun 2014dec 2014
Examinand
Examination vidHelsingin yliopistoAvdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetikMedicum