Supervision of MSc thesis

Kaminen-Ahola, N. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Student: Taina Heikkilä
Periodjan 2014jul 2014
Examinand
Examination vidUniversity of HelsinkiAvdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetikMedicum