Supervision of M.Sc. thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Säteilyfysiikan ja -biologian koulutus terveydenhuoltoalla suomessa
Period2011
ExaminandTimo paasonen
Examination vid
  • University of Helsinki