Supervision of MSc thesis

Kaminen-Ahola, N. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Student: Laura Ahola
Periodjan 2020 → …
Examinand