Supervision of MSc thesis (Aino Härkönen)

Tammeorg, P. (Handledare), Mäkelä, P. S. A. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

The effects of spruce biochar on soil fertility and barley (Hordeum vulgare L.) yield
formation eight years after application to nutrient deficient soil
Periodfeb 2018okt 2019
Examinand