Supervision of MSc thesis in microbial ecology

Cairns, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20182019
ExaminandRoosa Jokela
Examination vidAvdelningen för mikrobiologi