Supervision of MSc thesis (Jussi Rytkönen)

  • Thomas Wagner (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Distribution of critical metals in rock-forming minerals of S-type, I-type and A-type granites
Period20162017
Examinand
Examination vidHelsinki
OmfattningInternationell