Supervision of MSc thesis of Camilla Heiniö

Oksanen, H. M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2016
ExaminandCamilla Heiniö
Examination vidUniversity of Helsinki