Supervision of MSc thesis of Sudar Krishnam Rajan Shanthi

Oksanen, H. M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Participation in thesis supervision, mentoring and examination
Period20152016
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki