Supervision of Msc thesis of Susanna Nykänen

Skurnik, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Serum resistance of Yersinia enterocolitica: Role of YadA, Ail and LPS in formation of membrane attack complex
Period20062007
ExaminandSusanna Nykänen
Examination vidUniversity of Helsinki