Supervision of MSc thesis of Suvi Tarkiainen

Oksanen, H. M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Participation in thesis supervision, mentoring and examination

Title of thesis: Haloarkkivirus HRPV-2
Period2012
ExaminandSuvi Tarkiainen
Examination vidUniversity of Jyväskylä