Supervision of Paula Nyberg's licentiate thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Mikrobiologiset tutkimukset kissoilla ja koirilla Yliopistollisessa eläinsairaalassa vuosina 2000 ja 2004 sekä niihin liittyvät näytteidenotot, taudinaiheuttajat ja mikrobilääkeaineet
Period20062010
ExaminandPaula Nyberg
Examination vid
  • University of Helsinki