Supervision of PhD research

Hiltunen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

With Minna Palander-Collin
Periodaug 2016 → …
ExaminandJuho Ruohonen
OmfattningLokal