Supervision of PhD thesis

Hämäläinen, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2003
ExaminandSimo Huotari
Examination vidUniversity of Helsinki