Supervision of PhD thesis

Hämäläinen, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2009
ExaminandIina Juurinen
Examination vidUniversity of Helsinki