Supervision of PhD thesis

Hämäläinen, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2006
ExaminandTuomas Pylkkänen
Examination vidUniversity of Helsinki