Supervision of PhD thesis

Laiho, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Regulation of tumor suppressor protein p53 in cellular stress and tumorigenesis
Period2007
ExaminandSari Tojkander
Examination vidUniversity of Helsinki