Supervision of PhD thesis (Dan Miron)

Thomas Wagner (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Internally-consistent thermodynamic data for fluid-rock equilibria: Development and applications
Period20122016
ExaminandDan Miron
Examination vidETH Zürich
OmfattningInternationell