Supervision of PhD thesis / Kaur

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Beskrivning

    Title of thesis: Array comparative genomic hybridization in sarcomas
    Period2007
    Examination vidUniversity of Helsinki