Supervision of PhD thesis / Nymark

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Beskrivning

    Title of thesis: Molecular Alterations in Asbestos-Related Lung Cancer
    Period2010
    Examination vidUniversity of Helsinki