Supervision of PhD thesis of Helmi Pett

Niemi, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2014
ExaminandHelmi Pett
Examination vidRadboud University Nijmegen
OmfattningInternationell