Supervision of PhD thesis of Leena Pitkänen

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2006
ExaminandLeena Pitkänen
Examination vid
  • Helsingin yliopisto