Supervision of PhD thesis of Lijuan Zhang

Skurnik, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Dissertation in 1996

Title of thesis: Molecular Genetics of the O-antigen of Yersinia enterocolitica Lipopolysaccharide
Period19901996
ExaminandLijuan Zhang
Examination vidUniversity of Turku