Supervision of PhD thesis of Meri Salomaa

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Participation in thesis supervision, mentoring and examination

Title of thesis: Structural and functional conservation in viral RNA polymerases
Period2022 → …
ExaminandHeli Mönttinen
Examination vid
  • University of Helsinki