Supervision of PhD thesis of Riikka Nevala

Korpela, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2001
Examinand
Examination vidHelsinki