Supervision of PhD thesis of Sun-Li Chong

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2008
ExaminandSun-Li Chong
Examination vid
  • University of Helsinki