Supervision of PhD thesis of Taavi Kaartinen, MD

Backman, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodjan 2015 → …
ExaminandTaavi Kaartinen
Examination vidUniversity of Helsinki