Supervision of PhD thesis of Taavi Kaartinen, MD

Tornio, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodsep 2018
Examinand