Supervision of PhD thesis of Tuula Vesa

Korpela, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1997
Examinand
Examination vidTurun yliopisto