Supervision of PhD thesis of Yasmin El-Tahir

Skurnik, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Dissertation in 2001

Title of thesis: Structure-Function relationship of YadA, the Yersinia enterocolitica adhesin
Period19912001
ExaminandYasmin El-Tahir
Examination vidUniversity of Turku