Supervision of PhD thesis (Stefan Andersson)

  • Thomas Wagner (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Quantitative constraints on the formation of hydrothermal rare earth element deposits
Period20152018
ExaminandStefan Andersson
Examination vid
  • Helsinki
OmfattningInternationell