Supervision of PhD thesis / Szibor, Annett

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Clinical characteristics of tinnitus annoyance and perception
Period2019
Examinand
Examination vid