Supervision of PhD thesis/Iida Loivamaa co-supervision

Piironen, V. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

PhD thesis on vitamin B12
Periodnov 2017
Examinand