Supervision of PhD thesis/Imre Västrik

Alitalo, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Max,Max and Mad1 as regulations of Myc proteins
Period1996
ExaminandImre Västrik
Examination vidUniv Helsinki