Supervision of pro gradu thesis

Satokari, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Faagiesittelytekniikka mikrobi-isäntä-vuorovaikutusten selvittämisessä
Periodmaj 2013
ExaminandLaura Huuskonen
Examination vidUniversity of Helsinki