Supervision of Research training and Master thesis (Noreen Orth)

Chamlagain, B. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

A visiting student from Technical University of Munich
Periodmar 2019 - nov 2019
Examinand