Supervision of Salla Nevalainen's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Eveliina Palonen (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjun 2011nov 2011
ExaminandSalla Nevalainen
Examination vidUniversity of Helsinki