Supervision of Sawan Kumar Jha's M.Sc. thesis

Jeltsch, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: CCBE1 enhances lymphangiogenesis via ADAMTS3-mediated VEGF-C processing
Period1 sep 20135 maj 2014
ExaminandSawan Kumar Jha
Examination vidUniversity of Helsinki